ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการ  \"ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559\"
เมื่อวันที่ 27 – 29  มิถุนายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2559  และได้จัดให้มีการฝึกวิชาชีพการทาสีรั้ว โดยมีนายปกาศิต  สวัสดิ์ภิรมย์ และนางสาวนิภาพร  พรมเพชร  วิศวกรบริษัททีโอเอ ประจำภาคใต้ เป็นวิทยากรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากโดยมีท่านชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต               เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมีท่านผู้พิพากษาและนางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เข้าเยี่ยมโครงการและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย


เอกสารแนบ