ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run) โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้กับชุมชนและรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ในเส้นทางสวนสาธารณะสะพานหิน และเส้นทางย่านเมืองเก่า โดยแบ่งประเภทการเดิน – วิ่ง  เป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภท เดิน - วิ่ง ครอบครัว ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร (เป็นทีมๆละ 2 คนขึ้นไป) ผู้เข้าเส้นชัย 500 ท่านแรกได้รับเหรียญที่ระลึก 2. ประเภท เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรกได้รับเหรียญที่ระลึก นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบูธอาหาร นิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในการรณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน 


เอกสารแนบ