ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม เดิน – วิ่ง รณรงค์หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run) โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด  นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้กับชุมชนและรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ โดยจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว ในเส้นทาง เทศบาลตำบลวิชิต – แหลมพรหมเทพ ระยะทาง 14.9 กิโลเมตร นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดบูธอาหาร นิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในการรณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน


เอกสารแนบ