ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ” ในโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต

พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย  หัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ” ในโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ” ในโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลวิชิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ กฎหมาย สำหรับสตรี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการตัดสินใจร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีในตำบลวิชิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสตรีในตำบลวิชิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน ณ อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ