ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 19 มกราคม 2562 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดภูเก็ต หันมาสนใจด้านกีฬาและได้แสดงความสามารถด้านฟุตบอลเป็นการเชื่อมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และใช้เวลาว่างให้เกินประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ