หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีครอบครัวเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ครอบครัว เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าใจการอบรมเลี้ยงบุตรและวิธีการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยรุ่น  ให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดซ้ำอีก.../
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.74/61
นัดสอบถามและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.3
อ.77/61
นัดสอบถามและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
เวลา 15.3
อ.78/61
นัดสอบถามและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
เวลา 14