ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
144 หมู่ 5 ถ.ประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000.

โทร. 0 7626 2001-6 | โทรสาร. 0 7626 2002
อีเมล์. phkjc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

สายด่วน 076262001
ผู้เยี่ยมชม : 80,043