หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการศาลอื่น ในวาระโยกย้าย 1 เมษายน 2561 โดยนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง นายวงศนันท์ วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพัทยา นายพฤฒิพงษ์ เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพัทยา นายกิตติศักด์ ดิษฐแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาววัลลี ทองดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ย้ายไปศาลแขวงภูเก็ต โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมดารา ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
อ.17/60
นัดฟังผลตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.238/60
นัดฟังผลตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.260/60
นัดฟังผลการชำระค่าเสียหายฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.274/60
นัดฟังผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.32/61
นัดสอบถามและดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
เวลา 14.3
อ.69/60
คุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ จำแนก เวลา 9.00 น.
อ.97/60
นัดฟังผลตามเงื่อนไข
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.